top of page
  • Writer's pictureCLIDEMAN

Clideman ha dut a terme amb èxit l'homologació per a poder executar projectes de IBPA

Clideman ha dut a terme amb èxit l'homologació dels seus tècnics d'obra per a poder executar projectes de IBPA, tant en obra nova com en "retrofits" d'edificis actualment en servei, per a la millora de la Qualitat d'Aire Interior (CAI) i l'eficiència energètica d'aquest. Moltes gràcies Pradditive.


Veure publicació:
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page