top of page
  • Writer's pictureNERGY

Nergy ha finalitzat les instal·lacions al nou edifici de JOM Metal Parts Manufacturing

Nergy ha finalitzat les instal·lacions al nou edifici de l'empresa JOM Metal Parts Manufacturing, ubicada a Llissà de Munt.


Ha realitzat les instal·lacions següents:

  • Electricitat i enllumenat

  • Climatització i ventilació

  • Aigua calenta i aigua freda

  • Telecomunicacions

  • Contraincendis

  • Instal·lacions d'aire comprimit

  • Carregadors per a vehicles elèctrics


Veure publicació:

12 views0 comments

Comentários


bottom of page